Oferty specjalne

Nadchodzące wydarzenia

Polecane artykuły w prasie

» Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłaś/eś zgodę. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobligowani. 

Prosimy, abyś pamiętał/a, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

1. Przestrzegamy polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się kontaktem z nami.

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez TantraLove do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji usługowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez TantraLove w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania strony, Użytkownik może zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Administratora niezwłocznie.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych TantraLove, czyli osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Dawid i Zosia Rzepeccy

Podkowiańska 9

05-822 Milanówek

3. Dane osobowe i cel ich przechowywania

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do otrzymania newslettera, udziału w warsztacie, lub kursie on-line:
1. Imię i nazwisko – niezbędne nam do dokonania zapisu
2. e-mail – niezbędny do komunikacji
3. Numer telefonu – niezbędny do komunikacji, w przypadku wyboru udziału w kursie internetowym lub warsztacie.

4. Marketing

Twoje dane będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na adres: tantraloveinfo@gmail.com aby wycofać zgodę na jego otrzymywanie.

5. Twoje dane osobowe pobierane przez Partnerów

TantraLove korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach partnerów biznesowych. Mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi.

TantraLove starannie dobiera swoich Partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za ich politykę prywatności. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz ją zaakceptować.

a. W przypadku otrzymywanie newslettera Twoje dane są przechowywane na serwerach GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ulicy Arkońskiej 6, A3

b. W przypadku zapisu na jeden z warsztatów TantraLove, Twoje dane niezbędne do zapisania się są przechowywane na serwerach Mailchimp

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

b. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług TantraLove na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

c.  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego interesu.

7. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

  1. Odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. Dostępu do danych osobowych;
  4. Sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  5. Przenoszenia danych osobowych;
  6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

8. Zmiana polityki prywatności TantraLove

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania TantraLove lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.O takiej zmianie TantraLove powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

9. Pliki Cookies

Pliki Cookies wykorzystywane są do identyfikowania użytkowników naszej strony z identyfikatorem sesji. Nie są w nich jednak przetrzymywane żadne dane osobowe. Strona wykorzystuje komponenty zewnętrznych serwisów, w związku wykorzystywane mogą być dodatkowe pliki Cookies. Więcej o tym na stronach:

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

http://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne/polityka-cookies.html

10. Kontakt

TantraLove kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: tantraloveinfo@gmail.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: tantraloveinfo@gmail.com

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powrót
Facebook

Relacje

FILMY DOKUMENTALNE

Copyright © TantraLove.eu / Strona wykorzystuje pliki Cookies, więcej o tym w Polityce prywatności.